Вентилът за всмукване е с високо качество

Освен горивото, двигателите с вътрешно горене изискват кислород за работа. Горивото се изпомпва през входния клапан към преддверието, разположено вътре в главата на блока. В същото време въздухът се засмуква от околната среда и се смесва с горивото. Обикновено подходящото количество на сместа се определя от действието на педала за газта. Смукателният вентил се управлява от разпределителния вал, а впръскването на въздуха се извършва от клапана на газта.

В края на процеса изпускателният вентил, свързан към цилиндъра, захранва отработените газове към колектора. При модерните автомобили тези процеси се управляват и контролират от контролен блок. Задвижващият вал остава ключов елемент, благодарение на способността му да регулира надеждно клапите. Вентилът за всмукване, както и всички други клапани, се задействат посредством остриета, които влизат в контакт с гърбиците. Вентилът се отваря с помощта на пружина и остава така, докато гърбицата освободи буталото отново. Почти едновременно, изпускателният вентил се задейства, за да осигури място в цилиндъра. Тъй като надеждността на разпределителния вал е траен, повредата най-често се причинява от повреди на клапана. Високите температури на цилиндъра могат да гарантират, че пружините се деформират или има пукнатини на повърхността. Всички части се разширяват с топлина и следователно се подлагат на много стресови условия на работа. Въпреки това, износването е минимално и се среща много рядко. Важно е периодично да се изследва състоянието на инжекторите, отговорни за правилното разпределение на сместа в горивната камера.

Ако заменяте едно от устройствата, които трябва да се намерят в тази област, трябва да обърнем особено внимание на качеството на материалите. За да се избегнат колкото е възможно повече части, предоставени на покварени производители. Нашият онлайн магазин предлага разнообразни резервни части (напр. Напречна греда, брони, дръжка на вратите, водна помпа, централно заключване и др.) За повечето от най-известните автомобили.